meny

Telemark Begravelsesbyrå Norheims eftf. AS Jarl Olav Rugtveit

Tlf: 35 95 52 80
post@telemark-begravelsesbyraa.no

Ansvarlig for gravferden.

På et tidlig tidspunkt må noen ta på seg ansvaret for begravelsen.

Den nærmeste pårørende etter Gravferdsloven har rett til å bestemme hva som skal skje i forhold til gravferden. Rekkefølgen for retten til å sørge for gravferden er ikke den samme som arverekkefølgen. Ektefelle, partner eller samboer ved dødsfallet har første rett til å sørge for gravferden, uavhengig av om vedkommende har arverett.

Dersom like nære etterlatte ikke blir enige om hvem som skal ta ansvaret, avgjøres dette av kommunen. Kommunens avgjørelse er endelig.

Dersom ingen av de etterlatte kan – eller ønsker – å ta ansvar for gravferden, har kommunen plikt til å sørge for gravferden. Dersom så skjer har i utgangspunktet ikke de etterlatte noen påvirkning på hvordan gravferden blir.

Neste: Begravelse eller kremasjon

Meny