meny

Telemark Begravelsesbyrå Norheims eftf. AS Jarl Olav Rugtveit

Tlf: 35 95 52 80
post@telemark-begravelsesbyraa.no

Hva nå?

Det å påta seg ansvaret for en begravelse er ikke noe en blir satt til så ofte. Heldigvis.
De fleste havner i denne situasjonen når deres foreldre dør. Andre må trå til overfor annen familie eller venner. Noen få opplever å følge sitt eget barn til graven.
For de aller fleste er dette upløyd mark.

Der det er behov for hjelp i slike situasjoner, ønsker vi å være til stede som nyttige medmennesker.

Vi vil bistå med hjelp til de praktiske utfordringene som møter en i forbindelse med et dødsfall og begravelse, og bruker vår erfaring til å veilede i valg som må tas.

Det er viktig for oss at arbeidet i forbindelse med dødsfallet og seremonien er på de etterlatte sine premisser, og at vår tilstedeværelse gjør de praktiske oppgavene overkommelige for familien i en vanskelig tid.

Alle opplever sorg. Sorgen utarter seg forskjellig fra person til person og fra situasjon til situasjon. Det er ingen fasit på hvordan sorg skal gjennomføres. Alle har vi vår måte å reagere på og det er viktig å gjøre sorgen personlig og ikke til et rituale som bestemmes av tradisjon, tro eller hva som blir forventet av omgivelsene.

Vårt mål er å være nyttige medmennesker i en vanskelig tid.

Minnesider - Et sted for omtanke

Meny