meny

Telemark Begravelsesbyrå Norheims eftf. AS Jarl Olav Rugtveit

Tlf: 35 95 52 80
post@telemark-begravelsesbyraa.no

Programhefter

I forbindelse med seremonien er det vanlig å trykke opp programhefter som inneholder teksten på sangene som skal synges, og andre innslag i seremonien. Dette er ikke noe en må ha, men det forenkler en den i forbindelse av gjennomføringen, og alle får en anledning til å få med seg et minne hjem. Mange har permer fulle av gamle hefter hjemme som blir brukt som historisk dokumentasjon, og inspirasjon for å velge ut salmer og sanger ved senere anledninger.

Vi har et utvalg av forsider som er vist under. Det er også mulig å bruke eget bilde på forsiden av programheftet. Det er viktig å presisere at for å få et godt resultat må bildet være av en god oppløsing og helt skarpt.

Meny