meny

Telemark Begravelsesbyrå Norheims eftf. AS Jarl Olav Rugtveit

Tlf: 35 95 52 80
post@telemark-begravelsesbyraa.no

Samtalen

Når representanten fra begravelsesbyrået kommer på besøk har vedkommende klarlagt når det er mulig med gravferd fra kirkens, eller annen organisasjon sin side. Dette danner grunnlaget for den videre samtalen og planleggingen.

I dette møtet vil det bli samlet inn en del data om den avdøde, etterlatte, arvinger og det som ellers er nødvendig for å melde dødsfallet hos den enkelte offentlige etat.

Det må også avklares hvem som skal være ansvarlig for gravferden.

Planleggingen av seremonien er hovedtemaet i denne samtalen. Skal begravelsen gå i stillhet, skal det være kremasjon, skal kirkelig rituale benyttes, eller annen form for seremoni.  Hvordan skal dødsannonsen se ut og hvilke aviser skal den stå i. Hva slags blomster er ønskelig. Skal det trykkes programmer, og hva skal synges og spilles i seremonien. Skal det brukes en familiegrav, eller skal det være et nytt gravsted. Hva med etterpålag og hva med noen takkens ord ved graven. Det er mange ting å tenke på. Her tar vi for oss noen av de viktigste temaene.

Neste: Ansvarlig for gravferden

Meny