meny

Telemark Begravelsesbyrå Norheims eftf. AS Jarl Olav Rugtveit

Tlf: 35 95 52 80
post@telemark-begravelsesbyraa.no

Gravferdsordning

Kirken er en viktig tradisjonsbærer i vår tid når det gjelder gjennomføring av gravferd. De aller fleste i Midt-Telemark ønsker at kirken skal danne rammen rundt gravferden, og ønsker å bruke de ritualene som Den Norske Kirke har utarbeidet. Kirken ønsker alle velkommen til å bruke deres kirkerom og ritualer i forbindelse med gravferd, men vil i noen tilfeller kreve betaling dersom den avdøde ikke var medlem av Den Norske Kirke.

Det er viktig å presisere at det er rom for andre alternativer. Det er de etterlatte som bestemmer hvordan en gravferd skal utføres.

Dette betyr ikke at det ikke er rom for andre alternativer. Det er de etterlatte, som på eget initiativ, kan bestemme hvordan en gravferd skal utføres.

De kravene som loven stiller er at en kiste skal gravlegges på et område som er regulert for dette innen 10 virkedager. En urne skal settes ned på et område som er regulert for dette innen 6 måneder, eller asken kan spres på et område der det foreligger en godkjenning fra fylkesmannen. Hvilken seremoniform som velges er helt opp til den enkelte familie.

Det kan variere fra det helt enkle hvor kun begravelsesbyrået følger kisten til graven, til storslåtte seremonier som feirer et avsluttet liv. Flere religiøse- og livssynsorganisasjoner har sine forordninger for gravferd som en kan benytte seg av. Det er også fullt mulig å bruke andre lokaler enn kirken for å ha en seremoni dersom det er ønskelig.

Meny