meny

Telemark Begravelsesbyrå Norheims eftf. AS Jarl Olav Rugtveit

Tlf: 35 95 52 80
post@telemark-begravelsesbyraa.no

Askespredning

Askespredning er et alternativ til begravelse. Det er ikke nødvendigvis et ønske forankret i tro eller overbevisning, men et ønske om at den siste hvilen skal være på et sted hvor tilknytningen er stor.

Dersom en ønsker at asken skal spres for vinden, eller senkes i vann, må det søkes om tillatelse hos fylkesmannen i det aktuelle fylket. Det er mulig for etterlatte å søke om dette etter at vedkommende er død, men det mest avklarende er at denne søknaden er innvilget før døden inntreffer. Det er fylkesmannen som gir tillatelse til å spre asken over et ønsket område Det må søkes på eget skjema, og et kart hvor ønsket spredningssted er avmerket må ligge ved.

Dersom ikke urnen senkes i vann, skal den tomme urnen returneres til krematoriet

Les mer her: https://www.fylkesmannen.no/nb/Telemark/Folk-og-samfunn/Askespredning/

Neste: Gravferdsordning

Meny