meny

Telemark Begravelsesbyrå Norheims eftf. AS Jarl Olav Rugtveit

Tlf: 35 95 52 80
post@telemark-begravelsesbyraa.no

Dødsannonse

Dødsannonse i avisene brukes dersom en ønsker å offentliggjøre dødsfallet. Rammen for en slik annonse er fri, men lange tradisjoner har vært med på å forme dødsannonsene til å se ut slik de gjør i dag.  Hvordan annonsen skal utformes bestemmes av de pårørende, men begravelsesbyrået vil veilede slik at resultatet blir som ønsket. Det er ikke noe krav om at et dødsfall skal annonseres, og ønsker man å ha en lukket seremoni, kun for de nærmeste, annonseres det oftest etter at gravferden har funnet sted.

Neste: Program

Meny